Ügyvédi szolgáltatások

Ingatlan adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés készítés

Munkajog

munkajog

 • munkajogi tanácsadás
 • szerződések véleményezése, készítése
 • vitás ügyekben egyeztetés a felek között
 • fegyelmi, kártérítési ügyek rendezése
 • munkáltatói, munkavállalói tartozások behajtása
 • képviselet a munkaügyi bíróságok előtt

Követeléskezelés

követelés kezelés

 • adósok felszólítása, megállapodások kötése
 • fizetési meghagyásos eljárások indítása
 • bírósági eljárás
 • végrehajtási, felszámolási eljárások kezdeményezése
 • ügyfelek képviselete a bíróságok előtt

Társasági jog

társasági jog

 • társasági jogi tanácsadás
 • cégek alapítása, átalakítása, megszüntetése
 • társasági szerződések módosítása
 • jogi képviselet a cégbíróságok előtt

Polgári jog

polgári jog

 • polgári jogi szerződések elkészítése (ajándékozás, házassági vagyonjogi szerződés, végrendelet, tartási szerződés stb.)
 • kártérítési ügyek lebonyolítása
 • képviselet polgári peres és peren kívüli eljárásokban
 • képviselet hagyatéki eljárásban
 • házassági perekben jogi képviselet

Ingatlanjog

 • ingatlanjogi tanácsadás
 • szerződések készítése
 • földhivatalok előtti képviselet

Büntetőjog

gazdasági büntető jog

 • terhelti és sértetti képviselet ellátása
 • jogi képviselet nyomozati szakban, bírói szakban, esetleg perújítási és felülvizsgálati eljárásban egyaránt

Társadalmi szervezetek joga

társadalmi szervezetek joga

 • alapítványok, egyesületek, sportegyesületek alapítása
 • adatváltozások bírósági nyilvántartásban történő átvezetése
 • belső szabályzatok, megállapodások készítése

Kiegészítő jogi szolgáltatások

kiegészítő jogi szolgáltatások

 • TakarNet rendszerről tulajdoni lap lekérése
 • cégkivonat, cégmásolat, mérlegadatok kikérése és elektronikus úton való továbbítása
 • jogszabályfigyelés, jogszabályváltozások elektronikus úton történő megküldése

Tájékoztató az ügyvédi munkadíjakról

Az ügyvédi munkadíj szabad megállapodás tárgya. A megbízási díj minden esetben ügytípustól függően az ügyvéd és a megbízó közötti megállapodás alapján kerül megállapításra. A megbízási díj egy része – általában a fele – előre fizetendő, a fennmaradó rész kifizetése részletekben is lehetséges. A munkadíj függ az ügy bonyolultságától, értékétől, a résztvevő személyek számától, és sok minden mástól.

A munkadíjak nem tartalmazzák a költségeket, díjakat (tulajdoni lapok, cégkivonatok, anyakönyvi kivonatok, és más okiratok beszerzésének átalánydíjai), illetékeket, az utazási költséget.

Telefon, fax, e-mail és további irodai kommunikációs eszközök, valamint a városon belüli közlekedés és parkolás díja és költsége a munkadíjban benne foglaltatik. Minden más költség és kiadás külön kerül leszámlázásra.

Share Button