Munkaviszony megszüntetésével és közös megegyezéssel kapcsolatos tudnivalók

Ingatlan adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés készítés

Szerződési útmutatók

Share Button

Amennyiben azonnali ügyvédi tanácsadásra lenne szüksége,
keressen az alábbi elérhetőségek egyikén!

06 20 314 07 97

Hogyan szüntethető meg a munkaviszony?

Általánosságban a munkaviszony megszüntethető a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével, rendes és rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal próbaidő alatt, valamint a határozott időre foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonya megszüntethető indoklás nélkül, azonnali hatállyal a még hátralévő időre, de maximum 1 évre átlagkeresettel történő megváltás mellett.

Mik a közös szabályok?

A munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatok és megállapodások közös szabálya, hogy azt érvényesen csak írásban lehet megtenni A munka törvénykönyve szerinti megszüntetési módoktól nem lehet érvényesen eltérni.

A munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel

A munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti a munkaviszonyt. A munkaviszonynak a fenti módon történő megszüntetéséhez azonban a felek közös befolyásmentes akaratnyilvánítása szükséges. A megállapodásnak tartalmaznia kell a munkaviszony megszüntetésére irányuló közös szándékot és annak időpontját.

Mikor lehet előnyös a közös megegyezés?

A munkaviszony ezen megszüntetési formájának elsősorban az az előnye, hogy a felek megállapodhatnak olyan kérdésekben is, amelyek a munkaszerződés és a törvény kereteitől eltérhetnek. Például olyan kérdésekben is meg lehet állapodni, hogy a megállapodás megkötése és a megszűnés megjelölt ideje között eltelt időtartamra a munkáltató eltekintsen a munkavállaló munkavégzési kötelezettségeitől, díjfizetés mellett. A közös megegyezés megállapított időpontja eshet olyan időszakra, amikor a munkavállaló a rendes felmondás szempontjából felmondási tilalom alatt állna, vagy eshet pihenőnapra, vagy munkaszüneti napra.

A felek a közös megegyezésben az egyébként járó juttatásokhoz képest is eltérően állapodhatnak meg. Például ki lehet kötni végkielégítés kifizetését akkor is, ha egyébként nem járna, lehet engedélyezni a munkáltató tulajdonát képező, de a munkavállaló által használt eszközök további használatát is.

Mivel nem árt tisztába lenni a közös megegyezés aláírásakor?

Megfelel a közös megegyezés írásbeli alaki feltételeinek, ha a két fél jognyilatkozata külön okiratban szerepel, tartalma azonban egybevág. Fontos, hogy a közös megegyezéses megszüntetés egyik fél részérő sem kényszeríthető ki, hiszen a megállapodás mindkét fél befolyásmentes akaratnyilvánításával jön létre. A közös megegyezéssel kapcsolatos egyéb kérdéseire is adok tanácsot, illetve igény szerint készítek és véleményezek ilyen megállapodást, szükség esetén képviselem a felet az egyeztető tárgyalások alkalmával. (Elérhetőség)

A munkaviszony megszüntetése rendes és rendkívüli felmondással

A rendes felmondás a határozatlan idejű jogviszony egyoldalú megszüntetésére szolgáló jognyilatkozat, melynek megtételére a munkáltató és a munkavállaló is jogosult, hiszen a munkaviszony tartama alatt bármelyik fél körülményeiben bekövetkezhet olyan változás, amely miatt a munkaviszonyt nem kívánja fenntartani.

A rendkívüli felmondás is egyoldalú címzett jognyilatkozat, mely mindkét fél által gyakorolható határozott idejű munkaviszony esetén is, amely a jogviszonyt azonnali hatállyal szünteti meg. A rendes és rendkívüli felmondásokkal kapcsolatos további kérdéséire is szívesen állok rendelkezésére. (Elérhetőség)

Milyen egyéb módokon szűnhet meg a munkaviszony?

A munkaviszony azonnali hatályú megszüntetésére próbaidő alatt kerülhet sor. Az azonnali hatály azt jelenti, hogy nem kell alkalmazni a törvény felmondásra vonatkozó szabályait, (a felmondási időre, felmondási védelemre vonatkozó szabályokat, a felmondást nem kell indokolni), hanem a munkaviszony, – az azonnali megszüntetésére irányuló írásbeli nyilatkozatot követően – megszűnik.

A határozott időre szóló munkaviszony megszüntethető a felek döntése szerint a határozott idő lejárta előtt is, de a munkáltató köteles ekkor a még hátralévő időre járó, de maximum egy évi átlagkeresetet megfizetni.